นโยบายการจัดส่ง

เกี่ยวกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์

■ เกี่ยวกับประเทศหรือภูมิภาคที่สามารถจัดส่งได้

เราจัดส่งไปยังประเทศหรือภูมิภาคต่อไปนี้เท่านั้น

・ Taiwan

・ Hong Kong

・ Thailand

・ Singapore

■ เกี่ยวกับค่าจัดส่ง

 ค่าจัดส่งมีดังนี้โดยขึ้นอยู่กับยอดซื้อทั้งหมด

・กรณีที่สั่งซื้อต่ำกว่า 5,000 เยน : 1,500 เยน

・กรณีที่สั่งซื้อ 5,000 เยนขึ้นไป : จัดส่งฟรี

■ เกี่ยวกับภาษีศุลกากร ภาษีนำเข้า และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าภาษีและการอนุญาตนำเข้าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศผู้รับ ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้ออาจต้องเสียภาษีศุลกากร ภาษีนำเข้าอื่นๆ และค่าธรรมเนียมศุลกากรเมื่อผ่านพิธีการศุลกากรในประเทศผู้รับ ในกรณีดังกล่าว ผู้รับจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดชำระเงินโดยตรงกับบริษัทจัดส่ง ณ เวลาที่จัดส่ง โปรดตรวจสอบกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ถึงจำนวนเงินโดยประมาณที่ต้องชำระเมื่อรับผลิตภัณฑ์

*โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับศุลกากรปลายทาง เนื่องจากรายละเอียดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎหมายและ

ข้อบังคับของศุลกากรในสถานที่ปลายทางนั้นๆ

*เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่ง กล่องด้านนอก (กระดาษลูกฟูก) อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการตรวจสอบของ

ศุลกากร ฯลฯ เราได้ทำการบรรจุอย่างเอาใจใส่ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความเสียหายเมื่อทำการจัดส่ง ดังนั้นแม้ว่ากล่องด้านนอก (กระดาษลูกฟูก) จะเสียหาย แต่โปรดเปิดบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบด้านใน

■ อื่นๆ

โปรดดูข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ที่ "ข้อตกลงการใช้บริการ FUN! JAPAN SELECT SHOP" ของเรา