FAQ

เว็บไซต์นี้ต่างจากเว็บซื้อของออนไลน์อื่น ๆ อย่างไร

ไซต์นี้เป็นไซต์ซื้อของรวมกลุ่มสำหรับ "ผู้ที่ชื่นชอบญี่ปุ่น" มีสินค้าเพียงไม่กี่รายการที่ถูกนำไปจัดจำหน่ายในเว็บซื้อของออนไลน์ทั่วไป และเราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นตำหรับเฉพาะและผลิตภัณฑ์ที่ปกติจะขายเฉพาะในประเทศเป็นหลัก สินค้าทั้งหมดได้รับการคัดเลือกและโพสต์โดย FUN! JAPAN
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่นำมาจัดจำหน่ายยังเป็นผลงานที่ไม่ซ้ำใครของครีเอเตอร์ชาวญี่ปุ่น และด้วยการสนับสนุนและซื้อผลงานของครีเอเตอร์เหล่านี้ คุณก็สามารถสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยความสนุกพร้อมการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับสินค้าเหล่านี้ด้วย


เว็บซื้อของรวมกลุ่มคืออะไร?

คือไซต์ที่รวบรวมจำนวนยอดผู้สั่งซื้อให้ได้จำนวนยอดขายตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด

โครงการมีสองประเภทของ ได้แก่ ประเภทรวมเงินให้ถึงเป้าหมาย (All or Nothing) และประเภทสัญญาว่าจะดำเนินการ (Direct Challenge) และระยะเวลาในการดำเนินโครงการใกล้เสร็จสมบูรณ์กับช่วงเวลาในการชำระเงินจะแตกต่างกันไปตามประเภท

ประเภทรวมเงินให้ถึงเป้าหมาย คือ โครงการที่จะดำเนินการเมื่อระดมทุนได้ตามที่เจ้าของโครงการตั้งเป้าหมายเอาไว้ และผู้สนับสนุนจะได้รับสิ่งตอบแทนก็ต่อเมื่อโครงการระดมทุนได้สำเร็จตามเป้าหมาย
ประเภทสัญญาว่าจะดำเนินการ คือ โครงการที่เจ้าของโครงการได้ตั้งเป้าหมายในการระดมทุนไว้ และจะดำเนินการแม้ว่าจะไม่ได้ตามเป้านั้นก็ตาม รวมถึงผู้สนับสนุนจะได้รับสิ่งตอบแทนด้วย ระยะเวลาเรียกเก็บเงินคือเมื่อกดสนับสนุนและดำเนินการชำระเงินเสร็จสิ้น


ฉันจะได้รับเงินคืนหรือไม่หากของที่ซื้อไม่บรรลุเป้าหมาย?

จะมีการคืนเงินเต็มจำนวนเฉพาะประเภทรวมเงินให้ถึงเป้าหมายเท่านั้น ในกรณีที่เป็นประเภทรวมเงินให้ถึงเป้าหมาย จะทำการชำระเงินเมื่อทำการสั่งซื้อหนึ่งครั้ง แต่หากไม่บรรลุเป้าหมายก็จะคืนเงินเต็มจำนวนไปยังบัตรเครดิตที่ได้ระบุไว้ในภายหลัง (*ในกรณีประเภทสัญญาว่าจะดำเนินการ สัญญาจะเป็นผลทันที่ในตอนที่ทำการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้น ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงิน)


สามารถยกเลิกหรือแก้ไขรายละเอียดการสั่งซื้อได้หรือไม่?

ทางเราจะไม่รับการยกเลิกหรือแก้ไขรายละเอียด กรุณารับทราบไว้ด้วย


ตรวจสอบประวัติการซื้อและประวัติการคืนเงินได้ที่ไหน?

กรุณาตรวจสอบอีเมลที่คุณจะได้รับเมื่อสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ หากไม่บรรลุเป้าหมายในโครงการประเภทรวมเงินให้ถึงเป้าหมาย จะมีการส่งอีเมลไปเมื่อมีการคืนเงิน


สามารถเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งได้หรือไม่?

ข้อมูลที่อยู่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังทำการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว


ตรวจสอบวันที่จัดส่งสินค้าได้ที่ไหน?

วันที่จัดส่งโดยประมาณจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ตัวสินค้า โปรดตรวจสอบจากรายละเอียดสินค้าในหน้าของสินค้านั้น


เหตุใดจึงใช้เวลาในการจัดส่งนาน?

ในเว็บซื้อของออนไลน์ตามปกติ สินค้าจะถูกส่งทันทีหลังจากที่คุณสั่งซื้อเสร็จ แต่ในเว็บนี้ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนกว่าสินค้าจะไปถึงมือหลังจากที่คุณสั่งซื้อ
เหตุผลก็คือ มีการกำหนดช่วงเวลาการเปิดรับการสั่งซื้อและช่วงเวลาในการจัดส่งให้เป็นล็อตเดียว เพื่อให้กระบวนการผลิตและกระบวนการจัดส่งเป็นไปได้อย่างสะดวกและลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด
นอกจากนี้ แม้ว่าทางเราจะเตรียมตัวดำเนินการตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น การตอบรับปรับปรุงตามคำร้องขอของผู้สนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และสภาพของโรงงานซึ่งต้องผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก ตารางการผลิตสินค้าจึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณารับทราบข้อมูลนี้ไว้ล่วงหน้าด้วย


จะทำการจัดส่งอย่างไร?

ทางเราจะจัดส่งโดยใช้ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (EMS)/ International Parcel/ ECMS Express


หากไม่ได้รับสินค้าควรทำอย่างไร?

หากคุณไม่ได้รับสินค้าที่สั่งหลังจากเลยกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหน้าข้อมูลสินค้า กรุณาติดต่อ funjapan_selectshop@fj-com.co.jp พร้อมระบุชื่อผู้สั่งซื้อและหมายเลขการสั่งซื้อ (Order Number)


มีภาษีศุลกากรเมื่อสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร (ชิปปิ้ง) หรือไม่?

อาจมีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรเมื่อซื้อ
ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบการจ่ายค่าภาษีศุลกากรด้วยตัวเอง

Thai
Thai