กราบเรียนคุณลูกค้าที่ซื้อสินค้าในเดือนมีนาคม

กราบเรียนคุณลูกค้าที่ซื้อสินค้าในเดือนมีนาคม

ขอขอบคุณอย่างสูงสำหรับการซื้อของค่ะ
เราขอทำการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการซื้อสินค้าในเดือนมีนาคมและการจัดส่งในเดือนเมษายน

สินค้าในคำสั่งซื้อของคุณอาจจัดส่งจากคลังสินค้าที่แตกต่างกันและอาจจัดส่งเป็นชุดหลายชุด
โปรดรับทราบข้อแตกต่างในการส่งมอบสินค้าดังกล่าวด้วยค่ะ

สำหรับสินค้าที่จัดส่ง เราจะติดต่อคุณทางอีเมลพร้อมหมายเลขใบแจ้งการชำระเงินสำหรับการจัดส่งแต่ละครั้ง

สำหรับรายละเอียด โปรดตรวจสอบอีเมลแจ้งหมายเลขใบแจ้งการชำระเงิน

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าจะมีช่วงวันหยุดยาวโกลเด้นวีคในญี่ปุ่นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม และแม้ว่าเราจะพยายามส่งมอบสินค้าโดยเร็วที่สุด แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่บริษัทจัดส่งจะทำการจัดส่งและส่งมอบล่าช้าอันเนื่องมาจากวันหยุดค่ะ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FUN! JAPAN Select Shop