ภูเขาอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นในเครื่องประดับชิ้นเล็ก ๆ ! ใช้เทคนิคการทำเครื่องเขิน "Maki-e" - "Japan Series -Fuji- จี้ / ต่างหูแบบกลัด"

by FJCM

 

 

"Maki-e" is a traditional craft unique to Japan. A typical technique of lacquer art is to draw a pattern on the surface of a vessel with lacquer using a fine brush, and before the lacquer hardens, sprinkle gold powder from above to decorate it. This time, we will introduce pendants and pierced earrings that utilize the technique of "Maki-e" sold by "Urushi Art Hariya". 

Click here to BUY NOW.

 

 

 

 


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published